به گزارش  اسپوتنیک، دادگاهی در موصل فاش کرد که یک زن دختربچه ای را از داعش با ۴۰۰ دلار خریده است.

منابع عالی قضایی عراق اعلام کردند که این زن دختربچه را بدون اطلاع شوهرش خریده و هدفش بازگردانیدن آن به خانواده اش بوده است.

این در شرایطی است که دهها کودک که داعش آنها را به تملک خود درآورده سبب اشاعه پدیده شوم تجارت انسان شده است.

اشرف صالح العبادی قاضی دادگاه موصل گفت: قانون همچنان از حیث اجرایی ضعیف است.