هواپیمای «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و هیات همراهش که عازم پایتخت آرژانتین برای شرکت در نشست گروه ۲۰ بود، دچار نقص فنی شده و ناگزیر به فرود اضطراری در فرودگاه کلن شد.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که سیستم‌های الکترونیکی این هواپیما دچار مشکل شده بود. مرکل و هیات همراهش با هواپیمای دیگری عازم آرژانتین شدند.

این مساله باعث می‌شود که آنگلا مرکل در مراسم افتتاحیه نشست گروه ۲۰ حاضر نباشد.