رسانه‌های سوریه از مقابله پدافند موشکی این کشور با اهداف متجاوز در جنوب سوریه خبر داد.