خرم الحسینی، بازیکن تیم فوتبال ماشین سازی در پایان دیدار با پرسپولیس و شکست در این دیدار گفت: ما خوب بازی کردیم؛ ولی یک اشتباه کردیم و شکست خوردیم. اگر بازیکن ما مصدوم نمی‌شد، کسی نمی توانست در محوطه جریمه ما سر بزند. متاسفانه در خانه خودمان در شرایطی باختیم که می توانستیم برنده باشیم.

وی در ادامه درباره فضای ورزشگاه اضافه کرد: عالیشاه، یکی از بازیکنان پرسپولیس توپ را سمت هواداران فرستاد که کاری غیر اخلاقی بود و اگر این کار را نمی کرد، هواداران علیه او شعار نمی دادند.

بازیکن ماشین سازی در ادامه درباره کارت زرد داور مسابقه به عالیشاه تصریح کرد: از امید عالیشاه که حرفه ای است، این کار بعید بود. وقتی این کار را انجام می دهد، هواداران تحریک می شوند و طبیعی است که اینگونه واکنش نشان بدهند.

خرم الحسینی در پایان صحبت های خود درباره حمایت هواداران اظهار داشت: در تبریز تا به حال چنین فضایی را ندیده بودم. ما شرمنده هواداران شدیم؛ ولی قول می دهم در بازی بعدی جبران کنیم.