محمد ریاحی در خصوص قضاوت سید رضا مهدوی و کمک‌هایش در بازی ماشین سازی و پرسپولیس گفت: به نظر من داور و کمک‌هایش تصمیمات خوبی در جریان بازی گرفتند و به صحنه‌ها نزدیک بودند و تا دقایق آخر بازی عملکرد داوری خوب و قابل دفاع بود، اما در دقیقه ۹۳ گل تیم فوتبال پرسپولیس درست بود، اما آفساید گرفته شد.

وی ادامه داد: در صحنه گل دوم پرسپولیس کمک‌داور دوم متأسفانه تصمیم خوبی نگرفت و شاید به دلیل جاگیری نامناسب و شاید هم به دلیل نداشتن تمرکز نتوانست تصمیم درست را بگیرد. در آنالیزهایی که انجام شد، مشخص شد که بازیکن ماشین‌سازی آفساید را کامل پر کرده بود و بازیکن پرسپولیس در شرایط صحیح گل دوم را زد و به نظر من گل دوم پرسپولیس کاملا صحیح بود و به اشتباه آفساید گرفته شد.