لیست آپارتمان‌های موجود جهت خرید در برخی مناطق تهران درجدول زیر آمده است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب متر مربع  به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا عجله فروشنده تغییر می‌کند.

نرخ فروش آپارتمان در برخی مناطق تهران ( 8/آذر/97)