فردا، پنج شنبه ساعت ۱۵:۱۵ سپاهان اصفهان در یک بازی حیاتی میزبان پدیده فصل، پدیده مشهد خواهد بود. پیش از این قرار بود حسین زرگر این بازی را داوری کند اما با اعلام دپارتمان داوران، محمدرضا اکبریان به جای حسین زرگر به عنوان داور دیدار سپاهان و پدیده مشهد را قضاوت خواهد کرد.

پدیده با ۲۹ امتیاز صدرنشین فوتبال ایران است. سپاهان با ۲۶ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.