رویترز گزارش داد،  یک مشاور کرملین گفت که ترامپ و پوتین، رهبران آمریکا و روسیه به دنبال از بن بردن بن بست در روابط هستند.

وی افزود: ثبات استراتژیک، سوریه، ایران و کره شمالی محور مذاکرات دو طرف خواهد بود.