یک کودک آرژانتینی که قدرت تکلم ندارد باعث وقفه مراسم مذهبی پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در واتیکان شد.

این کودک حین مراسم مذهبی به سمت جایگاه ماموران گارد پاپ رفت و مشغول بازیگوشی شد. در آخر مادر این کودک به سمت پاپ رفت و از وی معذرت خواهی کرد و فرزندش را به سر جای اصلی‌اش برد.