قیمت مرغ تازه در میادین میوه و تره بار با اندکی افزایش همراه شده است.

مرغ کامل تازه کیلویی چند؟