به گزارش وبگاه خبری هیل، نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا روز چهارشنبه در یک رأی گیری درون حزبی «نانسی پلوسی» نماینده این حزب از ایالت کالیفرنیا را با ۲۰۳ رأی موافق (در برابر ۳۲ رأی مخالف) به عنوان نامزد این حزب برای ریاست مجلس نمایندگان معرفی کردند.

با وجود آنکه برخی قانونگذاران دموکرات خواهان اعمال تغییرات در رهبری این حزب هستند، اعلام نامزدی پلوسی برای این مقام دور از انتظار نبود. گفتنی است که پلوسی از سال ۲۰۰۳ تاکنون ریاست حزب دموکرات در مجلس نمایندگان را برعهده داشته  و از حمایت گسترده ای در میان هم حزبیان خود برخوردار است.

بدین ترتیب، پلوسی در نخستین هفته ماه ژانویه با آزمونی سخت روبرو خواهد شد؛ زمانی که تمام اعضای مجلس نمایندگان از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات قرار است رئیس این مجلس را با رأی گیری عمومی و حضور اکثریت نمایندگان تعیین کنند.