او می کوشد اروپایی ها را متقاعد کند ساز و کار مبادلات تجاری - مالی ایران و اروپا (SPV) را هر چه سریع تر راه اندازی کنند. اگر این اتفاق بیفتد، بخش عمده ای از تحریم ها بی اثر می شود و الّا ترامپ بازی تحریم را به نحو مطلوب خود پیش می برد.

اگر چنین وضعیتی در هر کشوری وجود داشت، تمام ارکان و اعضای آن دولت - ملت تمام حمایت شان را معطوف حمایت از وزیرشان می کردند تا مأموریت ملی اش را انجام دهد. 

در ایران اما چه می کنند؟ در حالی که ظریف مشغول مذاکرات در جبهه دیپلماتیک است، در پشت جبهه، آش استیضاحش را می پزند: شلیک از پشت سر! 

به راستی طرف های مقابل ظریف، در مواجهه با یک وزیر در حال استیضاح که معلوم نیست می ماند یا می رود چگونه و با چه قطعیتی مذاکره می کنند؟ پشت این دلواپسان چه جریانی است؟!

کمی اندیشه و اندکی ایران دوستی، لطفاً !