سامانه اس ۴۰۰ روسیه یکی از برترین سامانه های دفاع هوایی جهان است که با مدل های هم‌نوع خود در حال رقابت است زیرا پاتریوت آمریکایی و سایر سامانه های پدفندی کشورها حتی نزدیک به اس ۴۰۰ هم نیستند.