به نظر می رسد فیسبوک یک مشکل جدی و آشکار با کارمندان سیاهپوست خود خواهد داشت چرا که یکی از کارمندان سابق این شرکت که از یک ماه پیش شغل خود را ترک کرده، اقدام به افشاگری علیه نوع رفتارها با کارمندان رنگین پوست کرده است.

او که مارک لاکی نام دارد، مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک را متهم به "مشکل داشتن با سیاهپوستان" کرده است. لاکی در یادداشتی که در ابتدا با کارمندان فیس بوک در ۸ نوامبر به اشتراک گذاشته بود می نویسد: خدمات فیسبوک به رنگین پوستان به مراتب کمتر از سفید پوستان است. در برخی از ساختمان های فیسبوک بیش از آن که کارمند سیاهپوست وجود داشته باشد، پوستر و تصاویر مرتب با سیاهپوستان دیده می شود.

از جمله نکات برجسته و تامل برانگیز در یادداشت لاکی، داستانهایی است که او درباره چگونگی برخورد خود با  کارکنان سفیدپوست می نویسد. او در بخشی از یادداشت خود نوشته است:" من برای انجام کارهای دفتری باید حداقل ۲ تا ۳ بار در روز از جلوی میز یکی از مدیران دفتر مرکزی رد می شدم . اما این مدیر هر بار مستقیم در چشمان من خیره می شد و کیف پول خود را محکم نگه می داشت تا من عبور کنم. گویی من دزد هستم."

برخی از کارکنان فیسبوک که اخیرا از این شرکت خارج شده اندف چنین مواردی راعجیب نمی دانند. برای مثال تعدادی از آنان می گویند:" فیسبوک حتی تنوع نژادی را به چشم یک روش بازاریابی می بیند و اساسا فرهنگ تعامل روزمره بین اعضا وجود ندارد. همیشه گروهی از سفیدپوستان بسیار ممتاز هستند که به عنوان رهبران سفید در این صنعت انتخاب می شوند."

اما آنتونی هریسون، سخنگوی فیس بوک، در پاسخ به این یادداشت، گفت: "فیسبوک شرکت به شدت تلاش کرده تا افرادی از ملیت های گوناگون را در خود جای دهد و همواره قدردان زحمات رنگین پوستان بوده است. فیسبوک هرگز طرفدار تبعیض نژادی نیست."