د نشنال گزارش داد، کنگره آمریکا روز سه شنبه پیشنویس لایحه "جلوگیری از بی ثباتی عراق" را نهایی کرده که مطابق آن ایالات متحده می‌تواند بر هر ایرانی که امنیت و ثبات عراق و یا دولت این کشور را تهدید کند، تحریم اعمال کند.

عصائب اهل الحق و جنبش مقاومت اسلامی نجبا هدف این تحریم‌ها قرار خواهند گرفت.

این لایحه می‌گوید: رئیس جمهور آمریکا باید بنا به تشخیص خود، هرشخصی که به صورت دانسته دست به جنایت مهمی بزند که امنیت و ثبات عراق و یا دولتش را به مخاطره بیاندازد و یا هرشخصی دموکراسی عراق و یا تلاش هایش برای بهبود اقتصادی، اصلاح طلبی سیاسی و کمک های بشردوستانه به مردمش را سست کند، تحریم کند.

این لایحه باید قبل از ارسال به کاخ سفید، توسط سنا به تصویب برسد.