ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه در مصاحبه ای اختصاصی با Treffpunkt Europa اعلام کرد: اتحادیه اروپا تا زمان پایبندی ایران به «برجام»، به توافق هسته‌ ای پایبند می‌ ماند. 

رئیس کمیسیون اروپا در این خصوص گفت: اعتبار چیزی است که باعث ثبات در جهان می‌ شود. به همین دلیل است که اروپا باید حتی هنگامی که آمریکا به صورت یکجانبه از توافق هسته‌ ای با ایران خارج می‌ شود، به موضعش پایبند باشد.

ژان کلود یونکر در ادامه افزود: این توافق ممکن است بی‌ نقص نباشد، اما گام مهمی در جهت صلح در منطقه و سراسر جهان به شمار می آمد؛ لذا مادامیکه ایران به این توافق پایبند باشد، اتحادیه اروپا به عنوان یکی از معماران توافق و در راستای صلح و امنیت به آن وفادار خواهد ماند.