روسیا الیوم گزارش داد، در سخنرانی که آن را معاون دبیرکل سازمان ملل در آغاز نشست وزارتی با محوریت افغانستان در ژنو خواند، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده است که دست یابی به یک راهکار سیاسی در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری امری ضروری است.

وی ادامه داد: در این لحظه‌ای که در آن صحبت می‌کنیم، فرصت نادری برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان دولت افغانستان و طالبان فراهم شده است، نباید این فرصت را از دست بدهیم.

از سوی دیگر، رئیس جمهور افغانسان که در ژنو حضور دارد، بر تدوین نقشه راهی برای مذاکرات صلح تاکید کرده و گفت: ما دستگاه‌ها و مکانیزم‌هایی را برای دست‌یابی به توافق صلح آماده کرده‌ایم همچنین یک تیم مذاکره کننده ۱۲ نفره را تشکیل داده‌ایم.

اشرف غنی عنوان داشت: ما برای دست یابی به توافق صلحی تلاش می‌کنیم که به پیوستن طالبان به جامعه‌ای دموکرات و جامع بیانجامد.