مهاجری در توییتر خود نوشت: در باره یکی ازنمایندگانی که استیضاح لاریجانی و ظریف را امضا کرده‌ شبهه دوتابعیتی وجود دارد.

او افغانی‌الاصل است و باید روشن شود هنوز تبعه کشورزادگاه‌ش است؟یا دوتابعیتی است؟

پ.ن.نمی‌دانم چرا این نماینده برخلاف اکثر افغانستانی‌های شریف،کردار و پندارش مثل طالبان است!

محمد مهاجری: دو تابعیتی بودن یکی از نمایندگان حامی استیضاح ظریف