لیست مغازه‌های موجود جهت خرید در میدان فردوسی در جدول زیر آمده است.  توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع  به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا عجله فروشنده تغییر می‌کند.

خرید مغازه در میدان فردوسی چقدر هزینه دارد؟