لعیاجنیدی در حاشیه جلسه امروز(چهارشنبه) هیات دولت درباره ادامه جلسات دولت و شورای نگهبان درباره CFT  اظهار کرد: در کارگروهی مشترک، مبادلات فکری میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و نماینده‌ای از مجمع تشخیص مصلحت انجام شد.

وی درادامه افزود:‌ دولت تلاش کرد دربرابر همه نگرانی ها ، دلایل خود را مطرح و حق شرط‌ها را توضیح دهد و تا جایی که می‌توانست با تغییر عبارت پردازی حق شرط‌ها و نگرانی ها را برطرف کرد. دولت سعی کرد پیشنهادات خود را ارائه دهد و قرار شد سایر اعضای کارگروه مشترک پیشنهادات را بررسی کنند، پیشنهادات دولت مورد توجه جدی قرار گرفت و قرار شد نتیجه قطعی  پس از بررسی در شورای نگهبان، توسط این  شورا اطلاع داده شود.