یک منبع امنیتی به اسپوتنیک گفته است تماس‌های تهدید آمیز مبنی بر وجود بمب در هفت مرکز خرید مسکو باعث شده پلیس این مراکز را تخلیه کند.