روز گذشته طرح استیضاح علی لاریجانی با امضای ۲۷ نماینده در مجلس مطرح شد اما این طرح تنها پس از چند ساعت با پس گرفتن ۷ امضا منتفی شد.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم و سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس که از امضا کننده این طرح بود، در خصوص چرایی کاهش امضاهای استیضاح علی لاریجانی، گفت: آنچه ما امضا کردیم طرح استیضاح نبود بلکه نامه‌ای بود با محتوای اینکه چرا لایحه پالرمو بعد از تصویب مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارسال شده است.

او ادامه داد: ما به قانون گذاری مجمع تشخیص به این نحو که نظارت بر نمایندگان داشته باشد و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را نظارت بر قانون‌گذاری بداند، مخالفیم و این دیدگاه را غلط می‌دانیم. با این نامه می‌خواستیم به رییس مجلس بگوییم این کار تضعیف مجلس و تضعیف شخص آقای لاریجانی است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: هدف ما از امضای آن نامه، ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس نبوده و زمانیکه متوجه شدیم منظور ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس است، امضایمان را پس گرفتیم. هدف این بود که به رییس مجلس کمک کنیم. ما نمی‌خواستیم مجلس و رییس مجلس در مقابل مسایلی که گاهی در مجمع تشخیص مطرح می‌شود، تضعیف شود.

نوروزی گفت: ما در آن نامه بحثی در مورد ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس نداشتیم. بحث ما این است که چرا پالرمو را که مجلس و شورای نگهبان تصویب کردند به مجمع ارسال شد. زمانیکه قانونی را مجلس و شورای نگهبان تصویب کردند دیگر کار تمام است و نباید به مجمع ارسال شود.

او در پایان تکید کرد: ما در خصوص تذکر به رییس که نباید خودتان را تضعیف کنید آن نامه را امضاکردیم نه بخاطر استیضاح.