در روزهای گذشته احمد اصغری مهر آبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر که گفته می‌شد  با حکم محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی کنار گذاشته شده بود، مجددا از روز گذشته به کار فراخوانده شد. در بخشی از حکم وزیر خطاب به مهرآبادی آمده است «با توجه به مراتب تعهد، تخصص و سابقه طولانی جنابعالی در امر زمین و مسکن و با توجه به ضرورت اتمام و تحویل پروژه‌های مسکن مهر، همچنان به عنوان قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر منصوب و ابقاء می‌گردید».

در این نامه دو ماموریت تشکیل شورای مسکن مهر با مسئولیت اسلامی و نایب رئیسی مهرآبادی و همچنین هماهنگی لازم بین دستگاه‌های عضو شورا با دستگاه‌های کشوری و لشگری به مهرآبادی محول شده است.

مهرآبادی که صبح امروز برای بازدید از روند پیشرفت پروژه‌های مسکن مهر پردیس به این شهر سفر کرده بود بازگشت مجدد خود به طرح مسکن مهر را در گفت‌وگو با ایسنا تایید کرد.