در جریان نشست علنی امروز مجلس محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس  بیانیه ۱۶۰ نماینده مجلس به حسن روحانی را در صحن قرائت کرد. او ضمن آنکه این بیانیه را شمرده شمرده می‌خواند در بخش‌هایی هم در تلفظ کلمات دچار اشتباه شد. همین مسئله موجب شد تا علی مطهری که ریاست مجلس را به عهده داشت در کنایه به او بگوید: آقای وکیلی شما با اینجور خواندنتان باعث می‌شوید نمایندگان در قرائت ترجمه آیات هم شک کنند. 

لازم به ذکر است، خواندن ترجمه آیات قران کریم در آغاز جلسات علنی به عهده محمدعلی وکیلی است.