وبسایت کمیسیون اروپا نوشت، در بیانیه پایانی این نشست آمده است که این سمینار دو روزه، در ادامه دو نشست قبلی برگزار شد که به گفتگوهای پربار سطح بالا برای بررسی چگونگی پیشبرد همکاری های هسته ای میان دو طرف مطابق با پیوست ۳ برجام  اختصاص داشت.

پیوست ۳ برجام تاثیر بسزایی در اجرای موفقیت آمیز کل توافق هسته ای دارد.

این سمینار توسط «میگل آریاس کانیته» کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افتتاح شد که در جلسه آغازین آن، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز حضور داشتند.

در این سمینار آقای کانیته با تاکید بر پایبندی اتحادیه اروپا به اجرای کامل و موثر برجام در تمامی جنبه های آن، به اجرای کامل برجام توسط ایران که در ۱۳ گزارش متوالی به تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده است، اشاره کرد.

طرفین همچنین با بررسی زمینه های مختلف همکاری های هسته ای صلح آمیز میان ایران و اتحادیه اروپا، بر سر فعالیت های مشترک در آینده در موضوعات گوناگونی از قبیل مسائل مربوط به ایمنی هسته ای و محافظت از تشعشعات به توافق رسیدند.