زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش،‌ اظهار داشت: در نشست امروز بررسی توجه به تصویب کلیات طرح یک فوریتی اصلاح بند(ح) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری که در رابطه با طرح کاهش میزان عوارض خروج از کشور مرزنشینان است در دستور کار کمیسیون قرار داشت.

وی افزود: بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) ارجاعی از صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نیز در دستور امروز نشست کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

سعیدی مبارکه در ادامه گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، رای گیری در خصوص  تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان خصوصیسازی از سال ۹۲ تا  ۹۷براساس ماده ۲۱۲ آئین‌نامه داخلی مجلس انجام شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:براساس رای گیری انجام شده در کمیسیون اقتصادی، تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در کمیسیون تصویب شد.