«ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه پس از دیدار با «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که روسیه یک شریک بین المللی مهم غرب است و بدون آن غیرممکن است که درباره چالش های اصلی بحث شود.

لودریان گفت: رویکردهای ما در برخی موارد متفاوت است و گاهی اوقات این تفاوت ها عمیق هستند، اما به دنبال مذاکره از طریق گفتگوی منظم، گفتگو ی صریح که هدف آن دستیابی به نتایج واقعی است، هستیم. رویکرد فرانسه بر این دو پایه استوار است. روسیه عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است. او یک شریک بزرگ بین المللی است. ما بر این باوریم که غیرممکن است که بشود در مورد مسائل مهم بین المللی بدون روسیه بحث کرد.

وی افزود: تجربه گذشته نشان می دهد که همکاری ما می تواند موثر باشد اگر تمرکز تلاش های خود را بر پروژه های خاص، با توجه به منافع متقابل و در درک متقابل، بگذاریم. اما اغلب اتفاق می افتد که فرانسه و روسیه در مورد مسائل دیپلماتیک، امنیتی و مسائل زیست محیطی موضع متفاوت دارند.