برای خرید خودرو رانا LX در بازار خودرو دست دوم با توجه به کارکرد و سال تولید باید حداقل ۴۳ میلیون تومان تا ۵۸ میلیون تومان هزینه صرف کرد.

قیمت روز رانا در بازار + جدول