بر اساس نتایج نظرسنجی‌های پایگاه گالوپ، همواره میزان نارضایتی از دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا بالا بوده است.

در حالیکه ۶۰ درصد از عملکرد ترامپ ناراضی بودند تنها ۳۸ درصد از عملکرد وی راضی هستند.

در نظرسنجی‌های گالوپ همواره میزان نارضایتی حدود ۵۰ درصد بوده و تاکنون چهار بار این درصد به ۶۰ رسیده است.

نظرسنجی هفتگی گالوپ با حضور ۱۵۰۰ نفر بزرگسال به طور هفتگی برگزار می‌شود.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش نارضایتی از عملکرد ترامپ دفاع از عربستان سعودی در برابر قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار واشنگتن پست است.

هم چنین نتایج نظرسنجی‌های مرکز Real Clear Politics  نشان می‌دهد که به طور میانگین ۵۳ درصد از عملکرد ترامپ ناراضی و تنها ۴۳ درصد راضی هستند.