ساعت ۴۸ دقیقه بامداد امروز یک دستگاه بنز در مسیر شرق به غرب بلوار ارتش به سمت میدان ارتش درحال حرکت بود که به علت نامعلومی از مسیر اصلی منحرف شد و پس از برخورد با گاردریل فلزی وسط بلوار و شکستن آن، وارد قسمت خاکی میانی این بلوارشد. این حادثه هنگامی رخ داد که باران به شدت درحال باریدن بود. خودروی بنز حامل دو سرنشین مرد و زن حدودا ۳۰ ساله بود که در جریان این حادثه هر دو نفر به شدت مجروح و بیهوش شدند.