رییس شورای شهر تهران ­در گفتگو با خبرگزاری صداو سیما گفت: هنوز از وزارت کشور برای شهردار شدن آقای حناچی حکمی صادر نشده است.

محسن هاشمی ادامه داد: برخی از سایت ها خبر شهردارشدن آقای حناچی را انتشار دادند که من این خبر را تکذیب می کنم.