حاجی دلیگانی بعنوان طراح اصلی این استیضاح گفت: فعلا اسامی امضاء کننده این استیضاح منتشر نمی شود. استیضاح ظریف امروز سه شنبه در مجلس به امضای دیگر نمایندگان هم خواهد رسید.

برای استیضاح یک وزیر امضای حداقل ۱۰ نماینده کافی است.