محسن افشانی این استوری را در اینستاگرامش منتشر کرد و و به او تبریک گفت.