سانا گزارش داد، با دستور بشار اسد، رییس جمهور سوریه بشر مازن الصبان استاندار دمشق برکنار و عادل انور العلبی به عنوان استاندار جدید تعیین شد.

 

رییس جمهور سوریه همچنین اصلاحات گسترده‌ای در کابینه انجام داد که شامل وزارت کشور و پست‌های مهم است.

 

ریاست جمهوری سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که بشار اسد دستوری را برای انجام تغییرات شامل ۹ پست از جمله وزارت کشور صادر کرده است.

 

این اصلاحات شامل تعیین حسین عرنوس به عنوان وزیر منابع آبی، عاطف نداف به عنوان وزیر تجارت داخلی، محمد خالد الرحمون به عنوان وزیر کشور، محمد رامی رضوان به عنوان وزیر گردشگری، عماد موفق الغرب به عنوان وزیر آموزش، بسام بشیر ابراهیم به عنوان وزیر آموزش عالی، سهیل محمد عبداللطیف به عنوان وزیر مشاغل عمومی و مسکن، محمد الخطیب به عنوان وزیر ارتباطات و تکنولوژی و محمد معن زین العابدین به عنوان وزیر صنعت ‌است.

 

وزیر کشور جدید سوریه در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.