حنیف عمران زاده که به تازگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرده، مقابل دوربین نود نشست و مصاحبه جالبی با هاشم بیگ زاده کرد. او خاطره ای جالب از یکی از دربی ها گفت. در آن بازی پرسپولیس برنده بازی شده بود و سوشا مکانی به سمت هواداران استقلال رفت و به آنها ۶ نشان داد. حنیف هم از این رفتار سوشا خوشش نیامد و با او  درگیر شد. او درباره این درگیری گفت:« من به سمت سوشا رفتم و گفتم به سمت هوادران تیم خودتان برو و همین موضوع باعث ایجاد درگیری شد. بازیکنان ما را جدا کردند و من هم به تونل رفتم. وقتی داشتم به سمت رختکن می رفتم یک نفر از پشت به شانه من ضربه زد. من فکر کردم یکی از عوامل باشگاه پرسپولیس است و گردنش را گرفتم و درحال فشار دادن گردنش بودم که دیدم گفت من پزشک هستم. وقتی کارتش را دیدم متوجه شدم او پزشک ضد دوپینگ بود و من به اشتباه او را زدم.»