بر اساس گزارش این رسانه آمریکائی، این افراد یک زن و ۲ فرزند ارشد وی هستند و به ظن ارتکاب «جرائم اقتصادی» از خروج از چین منع شده اند.

این ۳ آمریکائی تبار که در ماه ژوئن سال جاری میلادی وارد چین شده بودند، اکنون توسط پلیس چین ممنوع الخروج اعلام شده اند تا از این طریق پدر آن ها که مدیر پیشین یک بانک دولتی چین بوده است به اتهام فوق به پکن بازگردد.

روزنامه نیویورک تایمز در ادامه مدعی شد که مادر این خانواده هم اکنون در مکان سرّی موسوم به «زندان سیاه» به سر می بَرد.

فرزندان این خانواده نیز ادعا کردند که علیرغم عدم اتهام به جرائم اقتصادی نمی توانند به کشور خود پرواز کنند.