روسیا الیوم نوشت، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه امروز (دوشنبه) اصلاحات گسترده‌ای را در کابینه سوریه اعمال کرد که شامل چند وزارت خانه می‌شود.

بر اساس این دستور ریاست جمهوری؛

- حسین عرنوس به عنوان وزیر منابع آبی تعیین شده است.

- عاطف نداف به عنوان وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده انتخاب شده است.

- محمد خالد الرحمون به عنوان وزیر کشور تعیین شده است.

- محمد رامی رضوان مرتینی تصدی وزارت خانه گردشگری را عهده دار شده است.

- عماد موفق العزب به عنوان وزیر پرورش تعیین شده است.

- بسام بشیر ابراهیم وزیر آموزش عالی شده است.

- سهیل محمد عبداللطیف به عنوان وزیر مسکن و مشاغل عمومی تعیین شده است.

- ایاد محمد الخطیب تصدی وزارت خانه اتباطات و تکنولوژی را عهده دار شده است.

- محمد معن زین العابدین جذبه به عنوان وزیر صنعت تعیین شده است.