«ابراهیم تقوایی» اظهار کرد: برای نخستین بار ۴۰ تن گوشت مرغ منجمد از کشتارگاه صنعتی طیور پرستو شیروان به مقصد کشور افغانستان صادر شد.

وی با اشاره به این‌که یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان دامپزشکی حضور در بازارهای جهانی برای صادرات گوشت مرغ مازاد مصرف کشور است، افزود: بازارهای هدف در جهان امروز طالب گوشت‌های گرم و منجمد مرغ در وزن‌های یک کیلو و ۲۰۰ گرم تا یک کیلو و ۸۰۰ گرم هستند.

مسئول قرنطینه اداره‌کل دامپزشکی خراسان‌شمالی قیمت مناسب و وزن مناسب گوشت‌های مرغ صادراتی، افزایش کیفیت، کاهش چربی لاشه، کیفی شدن بسته‌بندی و ثبات در برنامه‌های صادراتی برای مناسب شدن شرایط قراردادهای صادرات را از راهکارهای اصلی صادرات گوشت مرغ برشمرد.

تقوایی یادآور شد: در خراسان‌شمالی امکان کشتار و دپوی گوشت مرغ برای صادرات در برخی کشتارگاه‌های طیور صنعتی و با رعایت ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای دامپزشکی وجود دارد اما متأسفانه متقاضی یا صادرکننده‌ای فعال که در این‌خصوص وجود ندارد.