ماموران ساحلی زمانی لاشه این نهنگ های غول پیکر اقیانوسی را پیدا کردند که دیگر برای نجات بسیاری از آنها دیر شده بود و تعدادی هم که زنده بودند به دلیل وزن زیادشان قابل بازگرداندن به آب نبودند. مسئولان محلی می گویند که خودکشی نهنگ ها به صورت گروهی در سواحل نیوزیلند در سال های اخیر افزایش یافته است. دلیل خودکشی نهنگ‌ها که چندین بار در تاریخ تکرار شده، کاملا روشن نیست اما در این اقدام نهنگ‌ها (و در برخی موارد دلفین‌ها) خود را به ساحل می رسانند و پس از آن به علت کم آبی بدن، فشار وزن یا خفگی پس از جزر و مد می‌میرند.