محمود میرلوحی درباره علت تعلل وزارت کشور در صدور حکم پیروز حناچی اظهار کرد: عل‌الظاهر تلقی وزارت اطلاعات این بود که وزارت کشور برای صدور حکم شهردار ۲۰ روز فرصت دارد، بنابراین تاخیر از جانب آنان بوده است.

او در پاسخ به این سوال که اما در یک سال اخیر دو نفر برای شهرداری تهران انتخاب شدند و وزارت اطلاعات ظرف ۱۰ روز پاسخ استعلام‌ها را داده است پس چطور ممکن است در این مورد از قانون باخبر نباشند گفت: آقای افشانی خودش از وزارت کشور بود و ظاهرا این مسیر را برای ایشان طی نکردند. ما فکر می‌کنیم امروز حکم صادر ‌شود و من مانعی نمی‌بینم.

میرلوحی اضافه کرد:‌ ما در فضایی هستیم که باید با دستگاه‌‌های مختلف تعامل داشته باشیم. شما می‌بینید که تاکنون چه مسائلی برای شورای پنجم به وجود آمده است. به دلیل مسائلی که برای آقای نجفی اتفاق افتاد و بعد از آن هم قانون منع بکارگیری بازنشستگان،‌ دوستان ما بنایشان بر صبوری و پیگیری کارها از طرق مختلف است.

او در پاسخ به این سوال که آیا وزرات کشور برای عدم صدور حکم پیروز حناچی تحت فشار است گفت: آنها گفته بودند ما منتظر پاسخ هستیم و تا جایی که می‌دانم شنبه این پاسخ برای وزارت کشور رفته است.

میرلوحی در پاسخ به این سوال که نتیجه استعلام وزارت اطلاعات چه بوده است نیز گفت: من برآوردم این است که مشکلی نبوده است و مانع خاصی برای صدور حکم آقای حناچی نیست.