واشنگتن پست گزارش داد، مقام‌های ترکیه‌ای پیشتر منصور عثمان محمد أباحسین را که این تماس را گرفته بود، معرفی کردند. او عضو تیم ۱۵ نفره سعودی‌ها بود که اندکی پس از ورود جمال خاشقجی به کنسولگری عربستان در استانبول در تاریخ دوم اکتبر او را کشته و مثله کردند.

این مقام‌ ترکیه‌ای با استناد به گزارشی محرمانه تاکید کرد، اباحسین اول اکتبر از تلفن همراه خودش با صاحب مزرعه بزرگی در منطقه روستایی نزدیک یالوا، در ساحل دریای مرمره تماس گرفت. در این گزارش، صاحب مزرعه یک تبعه سعودی معرفی شده است و درباره محتویات مکالمات آنها مطلبی نیامده است.

باید منتظر بود و دید که آیا این اطلاعات جدید در تحقیقات ترکیه برای کشف بقایای خاشقجی کمکی می‌کند یا خیر. جسد این منتقد سعودی اطلاعات مهمی را درباره نحوه کشته شدن او ارائه می‌کند.