در حالی که بازیکنان پرسپولیس تمرین امروز (یک‌شنبه) این تیم را به دلیل مشکلات مالی تحریم کرده بودند، سید جلال حسینی در حاشیه این اعتصاب توضیحات کوتاهی را درباره این حرکت دسته‌جمعی به خبرنگاران ارائه داد.

کاپیتان پرسپولیس در این خصوص گفت: اگر بازیکن‌ها اعتراضی می‌کنند به خاطر هواداران است و این که نمی‌خواهند حق هواداران ضایع شود.

به گزارش ایسنا، بازیکنان پرسپولیس امروز به دلیل آنچه مشکلات مالی خواندند، در زمین چمن تمرین نکردند و تنها در سالن وزنه حاضر شدند.