انتشار فیلم دوربین های مداربسته از لحظه سرقت این کیف قاپ واکنش های زیادی را در پی داشت و پلیس با ردزنی این سارق موفق شد ساعت ۴ سحرگاه ۲۰ آبان ماه اصغر ۲۸ساله را در خانه اش دستگیر کند. در این ویدئو اظهارات این کیف قاپ خشن را می شنوید.