هیل گزارش داد، براساس کپی کتاب جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که به دست واشنگتن پست رسیده، ترامپ با کوری لواندوسکی، مدیر سابق کمپین انتخابات ریاست جمهوری و دیوید باسی، معاون مدیر برای این کتاب جدید با عنوان "‌دشمنان ترامپ" گفت‌وگو کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا در متن ویراست شده مصاحبه خود در کتاب گفته که تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه رسیدگی به پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به او از نظر سیاسی کمک کرده است.

ترامپ گفت: فکر می‌کنم تحقیقات مولر جایگاه من را در انتخابات قوی کرد. هرگز نباید چنین چیزی را به شما بگویم.

این کتاب بازتاب بسیاری از شکایت‌های ترامپ درباره تحقیقات مولر، جامعه اطلاعاتی آمریکا، رسانه‌ها و قانونگذاران جمهوری خواه منتقد رئیس جمهوری آمریکا است.

رئیس جمهوری ایالات متحده تحقیقات مولر را "شکار جادوگر" توصیف کرده و مدعی است که این بازرس ویژه و تیمش تضاد منافع دارند.