احمد کرمی معاون عمرانی استانداری ایلام امشب در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت: بنا بر موافقت استاندار و با تشکیل جلسه مدیریت بحران به دلیل رفاه حال مردم چون شب را در خیابان هستند فعالیت تمامی ادارات و مراکز آموزشی به جز دستگاه های امدادی و خدمات رسان و مراکز امدادی ساعت ۹ آغاز خواهد شد.