سعید کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لحظاتی پیش زلزله ای به بزرگی ۶.۳ سرپل ذهاب رخ داد که در استان هم احساس شد.

وی افزود: به محض وقوع این زلزله تمام نیروها نیروها در حال آماده باش هستند و تاکنون هیچ گونه خسارتی گزارشی نشده است .

وی ادامه داد: از مردم استان تقاضا داریم ضمن حفظ آرامش خود آمادگی این را داشته باشند که اگر حادثه ای رخ داد خسارتی متحمل نشوند.