دقایقی پیشزمین‌ لرزه‌ نسبتا شدیدی  در همدان احساس شد.

زلزله در مناطقی از غرب کشور از جمله ایلام، سنندج ، لرستان وآذربایجان نیز احساس شده است، در استان همدان نیز شهرستان‌های تویسرکان، بهار و رزن نیز این زمین ‌لرزه را احساس کردند.

شدت زمین‌لرزه به اندازه ای  بود که برخی محل سکونت خود را ترک کرده اند.