ایلام و مناطق مختلف این استان دقایقی به شدت لرزید، این زمین لرزه در اکثر شهرستان‌های استان‌های ایلام، کرمانشاه و کردستان احساس شده است.

اکثر مردم استان از خانه‌ها بیرون آمده‌اند.