ساعت ۲۰ و ۱۳ دقیقه امشب یکشنبه زمین لرزه شدیدی در شهر سنندج احساس شد.

شدت زمین لرزه به حدی بود که بخش زیادی از ساختمان های بلند شهر سنندج این زمین لرزه را احساس کرده و باعث خروج مردم از منازل مسکونی شد.

تا این لحظه گزارشی از میزان و شدت این زمین لرزه منتشر نشده است.