به گزارش رویترز، مقامات آتش نشانی ایالتی در کالیفرنیا اعلام کردند آتش سوزی «مرگبار» شمال کالیفرنیا که شهر کوهستانی پارادایس را نابود کرد و ۸۵ نفر را کشت روز یکشنبه کاملا مهار شد.

این آتش سوزی که روز هشتم نوامبر آغاز شد حدود ۶۲ هزار هکتار زمین را سوزاند و بیش از ۱۴ هزار خانه را در داخل و اطراف شهر پارادایس تخریب کرد.

اداره جنگلداری و حفاظت در برابر آتش سوزی کالیفرنیا اعلام کرد ۲۰۰ نفر در این آتش سوزی ناپدید هستند.

شهر پارادایس در ۲۸۰ کیلومتری سانفرانسیسکو قرار دارد.